عنوان کارگاه در پنجمین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات (7 و 8 دی 1400، دانشگاه علم و صنعت):
کارگاه آموزشی مبانی اندازه شناسی و ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری و کاربرد آن در صنعت آب

ارائه‌دهنده:
مهندس حامد خرمی
پژوهشگر حوزه فلومتری آب و اندازه‌شناسی

 

چکیده کارگاه:

اندازه‌گیری را می‌توان پر کاربرد ترین فن در مهندسی و صنعت تولید و خدمات دانست، کاربردهایی که دانش اندازه‌گیری در طراحی، ساخت، ارائه و کنترل کیفیت محصولات و خدمات دارد در میان تمام دانش‌های مشترک حوزه‌های صنعتی و خدماتی بی‌بدیل است. از مهم‌ترین حوزه‌های علم اندازه‌شناسی می‌توان به عدم قطعیت و تخمین و ارزیابی آن در اندازه‌گیری اشاره نمود. اندازه‌گیری بدون در نظر گرفتن و ارزیابی عدم قطعیت آن، تنها بدست آوردن نتایج در قالب اعدادی است که نمی‌توان معنا و تفسیر دقیقی برای آن‌ها بیان داشت. یکی از صنایعی که از اندازه‌گیری در آن در قالب جریان‌سنجی استفاده می‌شود صنعت آب است. الزام محقق شدن درآمد حاصل از توزیع و بازگشت سرمایه صرف شده برای تامین آب و همچنین دست یافتن به اهدافی مانند بهینه‌سازی مدیریت مصرف آب، اهمیت این اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. لذا لزوم افزایش کیفیت اندازه‌گیری‌های مربوط به آب کاملاً مشهود بوده و می‌توان الزام توسعه و تعمیق دانش ارزیابی عدم قطعیت در این حوزه صنعتی را امری اجتناب‌ناپذیر به شمار آورد. در ادامه مباحثی که در این کارگاه به بحث گذاشته خواهد شد فهرست شده‌اند:

– مفهوم و اهمیت اندازه‌گیری
بیان اهمیت اندازه‌گیری در علوم مهندسی و صنعت و مفهوم آن

– تعاریف اساسی در اندازه‌گیری
ارائه تعاریف اساسی و پر کاربرد در اندازه‌شناسی و ارزیابی و تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری.

– مفاهیم و مشخصه‌های درستی، صحت و دقت
ایجاد توانایی در ارزیابی نتایج حاصل از یک اندازه‌گیری و درک ارتباط خطا با عدم قطعیت.

– مفهوم عدم قطعیت
ارائه تعریف عدم قطعیت و مفهوم کاربردی آن در علوم مهندسی و آزمایشگاهی.

– عدم قطعیت و جریان‌سنجی
بیان کاربرد عدم قطعیت در صنعت آب و به‌ویژه اندازه‌گیری نرخ جریان و حجم آب مصرفی در صنایع و مصارف خانگی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری.

دبیر خانه همایش ۷۳۲۲۷۸۴۲-۰۲۱

Similar Posts