عصر ایران ــ ایران از وضع نابسامان در مدیریت منابع آب رنج می‌برد. معمولا برای ترسیم چنین وضعی از مفاهیم «بحران آب» یا «ورشکستگی آب» استفاده می‌شود اما به تازگی انجمن بین‌المللی آب عنوان «متابولیسم آب» و «بیماری متابولیک آب» بکار برده که نشان‌دهنده شراطی است که بین منابع آب و میزان مصارف تناسبی وجود نداشته باشد. علی مریدی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگویی که با عصر ایران داشته، برای اولین‌بار مفهوم «متابولیسم آب» را در رسانه‌های کشور مطرح کرده و توضیح می‌دهد که ایران به یک یک رژيم متابولیک نیاز دارد مشابه انسانی که شرایط متابولیک بدنش به هم ریخته باشد. شرایطی که در آن سوخت و ساز بدن هماهنگ نیست و بدن نیازمند یک رژیم غذایی متابولیک است تا به وضعیت نرمال و سالم برسد. این استاد دانشگاه بهشتی تاکید دارد که مفاهیم بحران آب و ورشکستگی آبی در عین درست بودن اما دقت لازم و کافی را برای بیان شرایط موجود ندارد، از این رو مفهوم متابولیسم آب مطرح شده که ارتباط و به هم‌پیوستگی مسائل آب و محیط زیست با اقتصاد و اجتماع را تایید می‌کند. در گزارش ویدیویی پیش رو، ضمن تشریح وضع نابسامان آب در ایران و اختلافات اجتماعی ناشی از نزاع آب، راهکارهایی برای درمان بیماری متابولیک آب در ایران مطرح شده است.

نوشته‌های مشابه