نمایشگاه توانمندی های استان قم

حضور شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب

در دومین نمایشگاه توانمندی های تولیدی استان قم  و نهضت ساخت داخل

3 تا 6 اسفند ۱۴۰۰

محل برگزاری: قم- کیلومتر یک آزاد راه تهران – شهر نمایشگاهی قم – سالن اصلی

Similar Posts