دومین همایش و نمایشگاه اختصاصی ملزومات پروژه های جهاد آبرسانی، اسفندماه 1401 در شهر مشهد برگزار شد. شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کرد. همچنین در حاشیه این نمایشگاه، نشستی با عنوان نشست تولیدکنندگان صنعت آب با مسئولین آب کشور برگزار شد.

نوشته‌های مشابه