کنتور آب پیستونی مدل PD-B

توضیحات

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE

کنتورهای آب PDB