کنتور آب پیستونی مدل PD-LFC

توضیحات

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE

کاتالوگ کنتور آب PD-LFC