کرونا

General Guidelines for Preventing Covid-19 Virus (New Corona Virus)

Move ahead of the corona

With the publication of “Corona-2019” disease in Iran and the need to be aware of the nature of this disease and pay attention to key points in this regard, the Center for Strategic Studies of the Presidency in collaboration with the University of Tehran (Chinese Language Department) translated the general guidelines 19 “Let’s Move Ahead of Covid-19” produced by Zhang Wenhong at Fuden University in Shanghai, China.

The disease caused by the coronavirus, called coronavirus 2019 (COVID-19), was first identified in Wuhan, China. COVID-19 virus is a new virus and belongs to the family of viruses such as SARS (acute respiratory syndrome) and other common colds. (Which, of course, are by no means the same.)

Zhang Wenhoug of Fuden University in Shanghai, China, has tried to explain the disease in three sections in the simplest way, with a brief description of the disease, and ways to deal with the disease in three parts.

1- Familiarity with pneumonia caused by Covid-19

2- Key points in individual prevention

3- Ways to prevent Covid-19 infection in different conditions

Click here to read and download the full text of this guide.

Similar Posts

کرونا

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید-19 (ویروس کرونا جدید)

جلوتر از کرونا حرکت کنیم

با انتشار بیماری «کرونا – 2019» در ایران و لزوم آگاهی از ماهیت این بیماری و توجه به نکات کلیدی در این زمینه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری دانشگاه تهران (گروه زبان چینی) اقدام به ترجمه دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا19 با عنوان «جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم» کرد که توسط جآنگ وِن‌هونگ در دانشگاه فودن شانگهای چین تهیه شده است.

بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰۱۹ (COVID-19) می‌گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. ویروس COVID-19 ویروس جدیدی بوده و به خانواده ویروس‌هایی همچون سارس (سندروم تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگی‌های معمولی تعلق دارد. (که البته به‌ هیچ‌وجه یکسان نیستند.)

جآنگ وِن‌هوگ از دانشگاه فودن شانگهای چین در دستورالعملی تلاش کرده است در سه بخش و به ساده‌ترین شیوه ضمن توضیح مختصری از بیماری، راه‌ها و شیوه‌های مقابله با این بیماری را در سه بخش بیان کند.

1- آشنایی با التهاب ریوی ناشی از ابتلا به کووید-19

2- نکات کلیدی در پیشگیری فردی

3- شیوه‌های پیشگیری از ابتلا به کووید-19 در شرایط مختلف

برای مطالعه و دریافت متن کامل این دستورالعمل، اینجا کلیک کنید

ایران انشعاب

 

Similar Posts