کنتور آب مولتی جت مدل TR

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE