کنتور آب کشاورزی توربینی WPI-SDC

توضیحات

ویژگی های  کنتور آب کشاورزی  توربینی:

– دارای مکانیزم توربینی خشک

– تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49

–  بدنه تولید شده از چدن خاکستری

-دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی

– مطابق تأییدیه اروپا CE

– مطابق استاندارد ایران ۱۹۱۹۱

 

مشخصات فنی کنتور

میزان جریان حداکثر

Q4

m³/h

۷۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۵۰

۳۵۰

۵۰۰

۹۰۰

۱۲۰۰

۱۶۰۰

میزان جریان پایدار

Q3

m³/h

۳۵

۵۰

۷۵

۱۲۵

۱۷۵

۲۵۰

۴۵۰

۶۰۰

۸۰۰

میزان جریان انتقال

Q2

m³/h

۱۰٫۵

۱۵

۲۲٫۵

۳۷٫۵

۵۲٫۵

۷۵

۱۳۵

۱۸۰

۲۴۰

میزان جریان حداقل

Q1

m³/h

۲٫۸

۴

۶

۱۰

۱۴

۲۰

۳۶

۴۸

۶۴

طول کنتور

L

mm

۲۰۰

۲۰۰

۲۲۵

۲۵۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۵۰

۵۰۰

سایز کنتور

DN

mm

۵۰

۶۵

۸۰

۱۰۰

۱۲۵

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

حداکثر قرائت                                                              ۹۹۹۹۹۹٫۹۹

۹۹۹۹۹۹۹٫۹

Read more