کنتور آب هوشمند FLOW IQ 3100

Category:
توضیحات
کنتور آب هوشمند FLOW IQ 3100

   ویژگی های کنتور آب هوشمند :

     – آزمون شده بر مبنای OIML R49
     – کنتور فراصوت الکترونیکی
     – دقیق و قابل استناد
     – بدون قطعات مکانیکی ، بدون سایش
     – دبی استارت پایین
     – آب بندی فوق العاده
     – صفحه نمایش بزرگ
     – کدهای اطلاعاتی چندگانه
     – پایداری بلند مدت
                                                                                – طول عمربالا
                                                                                – دارای باطری لیتیومی
                                                                                – مناسب برای نصب در چاله


Meter type

Approx. weight [kg]

D [mm]

S [mm]

B [mm]

H [mm]

L [mm]

Thread/ flange on meter

Q3 [m³/h]

L

۸٫۵

۱۲۵

Ø۳۴

۱۶۵

R83

۲۷۰

DN50

۱۶٫۰

W

۸٫۵

۱۲۵

Ø۳۴

۱۶۵

R83

۲۷۰

DN50

۲۵٫۰

M

۱۲٫۰

۱۴۵

Ø۴۷

۱۶۸

R93

۳۰۰

DN65

۲۵٫۰

Q

۱۲٫۰

۱۴۵

Ø۴۷

۱۶۸

R93

۳۰۰

DN65

۴۰٫۰

N

۱۴٫۲

۱۶۰

Ø۵۹

۱۸۵

R100

۳۰۰

DN80

۴۰٫۰

X

۱۴٫۲

۱۶۰

Ø۵۹

۱۸۵

R100

۳۰۰

DN80

۶۳٫۰

E+F

۱۶٫۲

۱۸۰

Ø۷۷

۲۰۵

R110

۳۶۰

DN100

۱۰۰٫۰

Read more