کنتور آب هوشمند FLOW IQ 3100

ویژگی های کنتور آب هوشمند :

 •  آزمون شده بر مبنای OIML R49
 • کنتور فراصوت الکترونیکی
 •  دقیق و قابل استناد
 •  بدون قطعات مکانیکی ، بدون سایش
 •  دبی استارت پایین
 •  آب بندی فوق العاده
 •  صفحه نمایش بزرگ
 •  کدهای اطلاعاتی چندگانه
 • پایداری بلند مدت
 • طول عمربالا
 •  دارای باطری لیتیومی
 •  مناسب برای نصب در چاله

Meter type

Approx. weight [kg]

D [mm]

S [mm]

B [mm]

H [mm]

L [mm]

Thread/ flange on meter

Q3 [m³/h]

L

۸٫۵

۱۲۵

Ø۳۴

۱۶۵

R83

۲۷۰

DN50

۱۶٫۰

W

۸٫۵

۱۲۵

Ø۳۴

۱۶۵

R83

۲۷۰

DN50

۲۵٫۰

M

۱۲٫۰

۱۴۵

Ø۴۷

۱۶۸

R93

۳۰۰

DN65

۲۵٫۰

Q

۱۲٫۰

۱۴۵

Ø۴۷

۱۶۸

R93

۳۰۰

DN65

۴۰٫۰

N

۱۴٫۲

۱۶۰

Ø۵۹

۱۸۵

R100

۳۰۰

DN80

۴۰٫۰

X

۱۴٫۲

۱۶۰

Ø۵۹

۱۸۵

R100

۳۰۰

DN80

۶۳٫۰

E+F

۱۶٫۲

۱۸۰

Ø۷۷

۲۰۵

R110

۳۶۰

DN100

۱۰۰٫۰