کنتور آب هوشمند(کارتی)

ویژگی های کنتور

  • کنتور پیش پرداختی با صفحه نمایشگر فارسی
  • تولید شده تحت شرایط استاندارد ICE – OIML R49
  • تولید شده با استفاده از پیشرفته ترین سیستمهای روز
  • قابلیت قرائت از دو طریق دیجیتال و آنالوگ
  • مطابق استاندارد ایران ۱۹۱۹۱
  •  دارای نرم افزار کاملا فارسی تحت سیتم عامل ویندوز

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

۱۲۵

میزان جریان حداکثر

Q4

Lit/h

۳۱۲۵

میزان جریان پایدار

Q3

Lit/h

۲۵۰۰

میزان جریان انتقال

Q2

Lit/h

۳۲

میزان جریان حداقل

Q1

Lit/h

۲۰

حداکثر فشار کاری

MAP

Bar

۱۶

افت فشار

ΔP

Bar

ΔP≤۰٫۶۳

حداکثر دمای کاری

MAT

˚C

۵۰

دقت قرائت کنتور

Lit/h

۰٫۵

سایز کنتور

inch

            ۱/۲