کنتور آب روتاری پیستونی PD “1

Category:
توضیحات

ویژگی های کنتور آب روتاری پیستونی:

– دارای مکانیزم پیستونی حجمی نیمه خشک
– تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49
– وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص
– بدنه و اتصالات تولید شده از آلیاژ برنج
– دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی
– مطابق تأییدیه اروپا CE
– مطابق استاندارد ایران ۱۹۱۹۱
– قابلیت نصب در تمام جهات
 

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

۱۶۰

میزان جریان حداکثر

Q4

Lit/h

۷۸۷۵

میزان جریان پایدار

Q3

Lit/h

۶۳۰۰

میزان جریان انتقال

Q2

Lit/h

۶۳

میزان جریان حداقل

Q1

Lit/h

۳۹٫۴

حداکثر فشار کاری

MAP

Bar

۱۶

افت فشار

ΔP  

Bar

  ΔP≤۰٫۶۳

حداکثر دمای کاری

MAT

˚C

۵۰

دقت قرائت کنتور

Lit/h

۰٫۲

سایز کنتور

inch

۱

G3 copy_1

Read more