کنتور آب حجمی توربینی WP-SDC

توضیحات

ویژگی های کنتور آب حجمی توربینی:

– دارای مکانیزم توربینی خشک

– تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49

–  بدنه تولید شده از چدن خاکستری

دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی

– مطابق تأییدیه اروپا CE

– مطابق استاندارد ایران ۱۹۱۹۱

 

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

 

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

میزان جریان حداکثر

Q4

m³/h

۵۰

۷۸٫۷۵

۷۸٫۷۵

۱۲۵

۲۰۰

۳۱۲٫۵

۵۰۰

۷۸۷٫۵

۱۲۵۰

۲۰۰۰

۳۱۲۵

میزان جریان پایدار

Q3

m³/h

۴۰

۶۳

۶۳

۱۰۰

۱۶۰

۲۵۰

۴۰۰

۶۳۰

۱۰۰۰

۱۶۰۰۰

۲۵۰۰

میزان جریان انتقال

Q2

m³/h

۰٫۸

۱٫۲۶

۱٫۲۶

۲

۳٫۲

۵

۸

۱۲٫۶

۲۰

۳۲

۵۰

میزان جریان حداقل

Q1

m³/h

۰٫۵

۰٫۷۸۷۵

۰٫۷۸۷۵

۱٫۲۵

۲

۳٫۱۲۵

۵

۷٫۸۷۵

۱۲٫۵

۲۰

۳۱٫۲۵

طول کنتور

L

mm

۲۰۰

۲۰۰

۲۲۵

۲۵۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۵۰

۵۰۰

۶۰۰

۸۰۰

سایز کنتور

DN

mm

۵۰

۶۵

۸۰

۱۰۰

۱۲۵

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

حداکثر قرائت                                                                           ۹۹۹۹۹۹٫۹۹۹

۹۹۹۹۹۹۹٫۹۹

۹۹۹۹۹۹۹۹٫۹

Read more