سناریوهای احتمالی خشکسالی در ایران

سناریوهای احتمالی خشکسالی

از دیرباز خشکسالی، سال بی‌باران یا سال بد برای مردم ایران چنان هراسناک بوده که برای گریز از آن دست دعا به سوی آسمان بلند کرده‌اند، اما گویا حالا «سال بد» فرارسیده است. پاییز سال جاری با کمترین بارش‌ها سپری شده و اکنون در حالی به نیمه زمستان نزدیک می‌شویم که زمین سفیدپوش از برف در حال پیوستن به خاطره‌های مردمان بسیاری مناطق ایران است. ارتفاع کل ریزش‌های آسمانی از اول مهرماه تا سی‌ام دی‌ماه سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت ۶۰ درصد کاهش یافته، ۵۹ درصد مخازن سدهای کشور خالی است و کمبود بارش‌ها در ماه‌های اخیر وضعیتی ایجاد کرده که در ۴۷ سال اخیر بی‌سابقه است.