کنتور آب PD-LFC

کنتور آب PD-LFC

ویژگی های کنتور آب:

دارای مکانیزم پیستونی حجمی نیمه خشک

تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49

-  وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص

-  بدنه و اتصالات تولید شده از آلیاژ برنج

-دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی

مطابق تأییدیه اروپا CE

                                                                                  - مطابق استاندارد ایران 19191

                                                                                  -قابلیت نصب در تمام جهات

 

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

 

160

میزان جریان حداکثر

Q4

Lit/h

3125

میزان جریان پایدار

Q3

Lit/h

2500

میزان جریان انتقال

Q2

Lit/h

25

میزان جریان حداقل

Q1

Lit/h

15.625

حداکثر فشار کاری

MAP

Bar

16

افت فشار

ΔP  

Bar

  ΔP≤0.63

حداکثر دمای کاری

MAT

˚C

50

دقت قرائت کنتور

 

Lit/h

0.5

سایز کنتور

 

inch

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 copy

Share