کنتور آب روتاری پیستونی PD-LFC

کنتور آب روتاری پیستونی PD-LFC

ویژگی های کنتور آب روتاری پیستونی:

دارای مکانیزم پیستونی حجمی نیمه خشک
تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49
وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص
بدنه و اتصالات تولید شده از آلیاژ برنج
دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی
مطابق تأییدیه اروپا CE
مطابق استاندارد ایران 19191
قابلیت نصب در تمام جهات
   

                                                         

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

 

160

میزان جریان حداکثر

Q4

Lit/h

3125

میزان جریان پایدار

Q3

Lit/h

2500

میزان جریان انتقال

Q2

Lit/h

25

میزان جریان حداقل

Q1

Lit/h

15.625

حداکثر فشار کاری

MAP

Bar

16

افت فشار

ΔP  

Bar

  ΔP≤0.63

حداکثر دمای کاری

MAT

˚C

50

دقت قرائت کنتور

 

Lit/h

0.5

سایز کنتور

 

inch

1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 copy_1

Share