کنتور آب روتاری پیستونی PW3

کنتور آب روتاری پیستونی PW3

ویژگی های کنتور آب روتاری پیستونی:

- مطابق تأییدیه اروپا CE
- دارای مکانیزم پیستونی حجمی نیمه خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49
- وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص
- تولید بدنه از بهترین مواداولیه پلاستیک مهندسی
- دارای قابلیت نصب سیستم قرائت از راه دور
- مطابق استاندارد ایران 19191
- قابلیت نصب در تمام جهات

 

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

 

160

میزان جریان حداکثر

Q4

Lit/h

3125

میزان جریان پایدار

Q3

Lit/h

2500

میزان جریان انتقال

Q2

Lit/h

25

میزان جریان حداقل

Q1

Lit/h

15.625

حداکثر فشار کاری

MAP

Bar

16

افت فشار

ΔP

Bar

ΔP≤0.63

حداکثر دمای کاری

MAT

˚C

50

دقت قرائت کنتور

 

Lit/h

0.5

سایز کنتور

 

inch

1/2

G3 copy_1

Share