کنتور آب حجمی توربینی WP-SDC

کنتور آب حجمی توربینی WP-SDC

ویژگی های کنتور آب حجمی توربینی:

دارای مکانیزم توربینی خشک

تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49

-  بدنه تولید شده از چدن خاکستری

-دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی

مطابق تأییدیه اروپا CE

مطابق استاندارد ایران 19191

 

مشخصات فنی کنتور

نسبت جریان پایدار به جریان حداقل

R

 

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

میزان جریان حداکثر

Q4

m³/h

50

78.75

78.75

125

200

312.5

500

787.5

1250

2000

3125

میزان جریان پایدار

Q3

m³/h

40

63

63

100

160

250

400

630

1000

16000

2500

میزان جریان انتقال

Q2

m³/h

0.8

1.26

1.26

2

3.2

5

8

12.6

20

32

50

میزان جریان حداقل

Q1

m³/h

0.5

0.7875

0.7875

1.25

2

3.125

5

7.875

12.5

20

31.25

طول کنتور

L

mm

200

200

225

250

250

300

350

450

500

600

800

سایز کنتور

DN

mm

50

65

80

100

125

150

200

250

300

400

500

حداکثر قرائت                                                                           999999.999

9999999.99

99999999.9

Share