گروه ها
اخبار

نشست تخصصی تحقیقات در بخش آب وزارت نیرو

در راستای پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نشست تخصصی چشم انداز تحقیقات در بخش آب وزارت نیرو با سخنرانی مهندس شفیعی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران، دکتر فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و با همت کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین؛ در این نشست اعضای پنل به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص تحقیقات در بخش آب پرداختند.
در ادامه این نشست تخصصی مقرر گردید مصوبات این جلسه که شامل تعیین راهبردهای پژوهشی واحد، کاربردی نمودن نتایج تحقیقات، تحقیقات چند بعدی با تایید تیم تحقیقاتی دانشگاهی و استخراج دستورالعمل از تحقیقات به نتیجه رسیده، در بیانیه پایانی کنفرانس ارائه شود.
در پایان این نشست تخصصی، اعضای حاضر راهکارها و پیشنهادات خود را در خصوص موضوع مذکور بیان نمودند.

http://www.waternews.ir/

Related

Share

Post a Comment