گروه ها
اخبار

ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

برای ارایه خدمات بهتر به مشترکین، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اجتناب ناپذیر است.

معاون مهندسی و توسعه آبفاشهری مازندران گفت: برای ارایه خدمات بهتر به مشترکین و مشارکت بخش غیر دولتی در طرحهای آب و فاضلاب، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس یزدان پناه، حمایت  و تقویت بخش خصوصی و گام‌ برداشتن در مسیر خصوصی‌سازی را یکی از راهبردهای دولت‌ برای افزایش کارآیی بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه تخصیص بودجه‌های ملی و استانی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب بسیار محدود است مشارکت بخش خصوصی در این زمینه موثر خواهد بود.

وی، در ادامه سخنانش، بر استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی در اجرای طرحهای شرکت آب و فاضلاب تاکید کرد وگفت: با توجه به تعدد پروژه ها و محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از روشهای اجرایی جذب سرمایه گذاربه منظور کوتاه کردن زمان اجرایی پروژه ها تا مرحله بهره برداری اجتناب ناپذیر است .

معاون مهندسی و توسعه آبفاشهری مازندران، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، فاینانسهای داخلی و خارجی و اجرای پروژه ها به روش BOOو BOT را از جمله شیوه های جذب سرمایه گذار و بهره مندی از پتانسیلهای مالی و فنی و اجرایی بخش خصوصی عنوان کرد.

وی  گفت: قراردادهای اجرا شده فاینانس داخلی  تا کنون در شهرهای بابل و بابلسر به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال درقالب اجرای شبکه فاضلاب و نصب و فروش انشعاب فاضلاب به تعداد ۱۰۰۰ فقره به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است.

مهندس یزدان پناه، اظهار داشت: قراردادهای فاینانس در دست اجرا در شهرهای  ساری ۵هزار فقره انشعاب فاضلاب به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و نوشهرو  چالوس ۴۰۰ فقره به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال می باشد.

معاون مهندسی و توسعه آبفاشهری مازندران،  ادامه داد: روش BOT مدول اول تصفیه خانه فاضلاب بابل  وبابلسر و نوشهرو  چالوس به ظرفیت ۱۶۰ هزار نفر مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال درحال اجراست.

مهندس یزدان پناه، با بیان اینکه عملیات اجرایی نصب انشعاب آب از طریق فاینانس پیش بینی شده، اظهار داشت: نصب انشعاب آب در شهر نشتارود به پایان رسید و در شهر خوشرودپی نیز در دست اقدام است.

 

http://abfa-mazandaran.ir/

Related

Share

Post a Comment